admin

Mimo, że w realizacji mojego planu skupiam się głównie na nauce programowania w języku Python to poświęcam też trochę czasu na poznanie języka Java. robię to z różnych powodów – Java pozwala mi m.in. lepiej opanować w praktyce programowanie zorientowane obiektowo, pokazuje jak funkcjonuje odmienny od ultraprzyjaznego Pythona język, a wreszcie – ze względu na komercyjną popularność Javy – może w przyszłości pomóc w znalezieniu pracy jako programista. (więcej…)